VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Adresát:

Hana Machková

IČ: 88163458

se sídlem: Kyjevská 2857, 272 04, Kladno

e-mail: machkova@svadleny.cz

 

Spotřebitel:

jméno a příjmení:

adresa:

telefon:

email:

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

 

dne ……………… jsem prostřednictvím vašeho eshopu www.svadleny.cz odeslal/a objednávku č. ……………… Následně byla objednávka z vaší strany přijata, čímž došlo k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání zboží.

 

identifikace zboží - název, druh, počet kusů ……..……………………………………………….

 

Toto (zboží) jsem převzal/a dne …………………………………………..

 

S ohledem na skutečnost, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku, využívám svého zákonného práva a odstupuji dle § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, od uvedené kupní smlouvy.

 

Zaplacenou finanční částku vraťte, prosím:

 

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ / ........................

 
 

V…………..dne…………….

 
 

Jména o příjmení spotřebitele, popř. podpis, je-li odstoupení zasíláno písemně

 

..............................................